PI/2016/117 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia(opat_KV).pdf 348 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať