LPEU/2024/145 COM(2024)121 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní nového európskeho inovačného programu

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu