LPEU/2023/223 COM(2023)194 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu