LPEU/2022/658 COM(2022)597 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +)

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu