LPEU/2022/405 COM(2022)289 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o strategickom výhľade za rok 2022 Prepájanie zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu