LPEU/2022/372 COM(2022)405 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v Európskej únii

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu