LPEU/2021/581 COM(2021)573 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nový európsky Bauhaus Krásny, udržateľný, spoločný

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu