LPEU/2021/561 COM(2021)750 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o strategickom výhľade za rok 2021 Kapacita EÚ a jej sloboda konať

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu