LPEU/2021/5 C(2021)32 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu