LPEU/2020/793 COM(2020)808 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o účinnosti implementácie jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu