LPEU/2019/456 *COM(2019)415 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu