LPEU/2018/252 COM(2018)860 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o druhom každoročnom preskúmaní fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu