LP/2024/279 Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 84.550)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00-Obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01-Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 19 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02-Predkladacia-správa.docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03-Vlastny-material.docx 61 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04-Vlastny-material-2.docx 247 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať