LP/2023/500 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_vseobecna-cast.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny-material.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Opatrenie_konsolidovane_znenie.docx 59 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať