LP/2023/106 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
doložka-vybraných-vplyvov.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
návrh-uznesenia-vlady-SR.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
obal.docx 27 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
analýza-vplyvu-na-rozpocet-VS.docx 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-k-dôvodovej-správe_Porovnanie-minimálneho-a-optimálneho-variantu-financovania-RTVS-zo-štátneho-rozpočtu.DOCX 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať