LP/2022/851 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_Opatrenie_regulácia_cien2023-obal_materiálu-mpk.docx 40 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Opatrenie_regulácia_cien2023-správa_účasť_verejnosti-mpk.docx 51 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
03_Opatrenie_regulácia_cien2023-predkladacia_správa-mpk.docx 41 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_Opatrenie_regulácia_cien2023-vlastný_materiál-mpk.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05_Opatrenie_regulácia_cien2023-dôvod_správa_všeobecná_časť-mpk.docx 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Opatrenie_regulácia_cien2023-dôvod_správa_osobitná_časť-mpk.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07_Opatrenie_regulácia_cien2023-doložka_vplyvov-mpk.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10_Opatrenie_regulácia_cien2023-doložka_zlučiteľnosti-mpk.docx 42 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_Opatrenie_regulácia_cien2023-doložka_vplyvov_verejná_správa-mpk.docx 347 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
09_Opatrenie_regulácia_cien2023-doložka_vplyvov_podnikateľ_prostredie-mpk.docx 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
12_konsolidované_znenieCO_01-01-2023_návrh.docx 385 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
11_Opatrenie_regulácia_cien2023-oznámenie-mpk.docx 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať