LP/2022/618 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
RVsOR-Doložka-zlučiteľnosti_MPK-11-10-22.doc 33 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
RVsOR-Doložka-vybraných-vplyvov_MPK-11-10-22.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
RVsOR-Sprava-o-ucasti-verejnosti-10-10-22.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
RVsOR-Dôvodová-správa_vseob-MPK-10-10-22.doc 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
RVsOR-Dôvodová-správa_osob-MPK-10-10-22.doc 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
RVsOR-Vlastný-materiál_návrh-vyhlášky-11-10-22.doc 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať