LP/2022/581 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1180)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
doložka-zlučiteľnosti.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
stanovisko-MF-SR.pdf 26 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
obal-NR-SR.pdf 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 12 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-správa---osobitná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
obal.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať