LP/2022/505 Zákon o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01,-obal_MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02,-návrh-uznesenia-vlády-SR_MPK.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03,-predkladacia-správa_MPK.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05,-vlastný-materiál_MPK.docx 429 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
06,-dôvodová-správa_MPK.docx 105 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07,-doložka-vybraných-vplyvov_MPK.docx 66 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08,-analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_MPK.docx 56 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10,-analýza-sociálnych-vplyvov_MPK.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
11,-analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti_MPK.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
12,-doložka-zlučiteľnosti_MPK.docx 33 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-01,-návrh-téz_vyhláška-U-space_§-7-ods.-6.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-02,-návrh-téz_vyhláška-letecký-personál_§-9-ods.-13.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-03,-návrh-téz_vyhláška-výcvikové-organizácie_§-11-ods.-2.docx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-04,-návrh_vyhláška-letové-spôsobilosť-lietadiel_§-12-ods.-8.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-05,-návrh-téz_vyhláška-FSTD_-§-13-ods.-5.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-06,-návrh_vyhláška-vývoj,-výroba,-údržba-a-zachovanie-letovej-spôsobilosti_§-14-ods.-10.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-07,-návrh_vyhláška-vpoužiteľnosť-výrobkov-a-súčastí_§-15-ods.-9.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-08,-návrh_vyhláška-register-lietadiel_§-21-ods.-15.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-10,-návrh-téz_vyhláška-poistenie_§-24-ods.-2.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-11,-návrh-téz_vyhláška-doklady_§-25.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-12,-návrh_vyhláška-letecké-práce_§-28-ods.-10.docx 264 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-13,-návrh-téz_vyhláška-handling_§-29-ods.-4.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-14,-návrh-téz_vyhláška-obchodná-letecká-doprava_§-30-ods.-12.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-15,-návrh-téz_vyhláška-pristávacie-a-preletové-povolenia_§-33-ods.-8.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-16.-návrh_vyhláška-ochranné-pásma_§-39-ods.-3.docx 100 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-17,-návrh_téz_vyhláška-stavby-a-zariadenia-mimo-OP_§-42-ods.-3.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-18,-návrh_vyhláška-projektovanie-stavieb_§-45-ods.-13.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-19,-návrh-téz_vyhláška-prevádzkovanie-letísk,-heliportov-a-heliportov-HEMS_§-45-ods.-14.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-20,-návrh_vyhláška-osobitné-letiská_§-47-ods.-12.docx 368 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-21,-návrh-téz_vyhláška-LPZ_§-48-ods.-11.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-22,-návrh-téz_vyhláška-PIS_§-49-ods.-19.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-23,-návrh-téz_vyhláška-security_§-51-ods.-11.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-24,-návrh-téz_vyhláška-lety-LŠZ-za-odplatu_§-58-ods.-2.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-25,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-doklady_§-63-ods.-1-písm.-a.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-26,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-doklady_§-63-ods.-1-písm.-b.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-27,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-značky_§-63-ods.-1-písm.-c.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-28-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-poverenie-na-dozor,-overovanie-a-vydávanie-preukazovav_§-63-ods.-1-písm.-d.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-29,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-prevádzka_§-63-ods.-1-písm.-e.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-30,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-poistenie_§-63-ods.-2.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13,-príloha-č.-31,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-zdravotná-spôsobilosť_§-63-ods.-3.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-50-1976-Zb..docx 145 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-215-1995-Z.z..docx 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-435-2000-Z.z..docx 121 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-136-2004-Z.z..docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-462-2007-Z.z..docx 65 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-213-2019-Z.z..docx 65 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kalkulačka-nákladov.xlsx 211 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
09,-analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_MPK.docx 79 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04,-správa-o-účasti-verejnosti_MPK.docx 12 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať