LP/2022/445 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastný-materiál.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal.rtf 45 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať