LP/2022/367 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o národnom číslovacom pláne

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná-časť-Cislovaci-plan.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná-časť-Cislovaci-plan.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material1606.docx 411 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
oznámenie-do-zbierky.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov-Cislovaci-plan.DOCX 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať