LP/2022/338 Návrh Štatútu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Štatút-Úradu-pre-územné-plánovanie-a-výstavbu-SR.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 26 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať