LP/2022/33 Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný-materiál_novela.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Priloha-3c-Goldplating.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-9a-ex-post.docx 113 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-9b-kalkulačka.xlsx 101 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie.docx 98 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Odôvodnenie-k-zavedeniu-ex-post-hodnotenia-regulácií.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať