LP/2022/277 Opatrenie Národnej banky Slovenska ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4A_dôvodová-správa_-všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4B_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál_zmena-opatrenia-o-odbornej-skúške.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
8_Navrh-oznamenia-o-vydani-opatrenia.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
9_Novelizované-opatrenie-č.-5-2018-o-odbornej-skúške-so-zapracovanou-novelou.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10_Informatívne-konsolidované-znenie-novelizovaného-opatrenia.docx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať