LP/2022/25 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_vláda_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_uznesenie_vlada_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_predkladacia-správa_vlada_Senianske_rybníky_20-10_2021.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_PS-o-CHVU-Senianske-rybníky_14-1-2022_clean.doc 9 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_01_Doložka-vybraných-vplyvov_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_02_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS-na-zamestnanosť-vo-VS-a-financovanie-návrhu-SR_21.10.2021.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_03_Analýza-vplyvov-na-PP_Senianske_rybníky.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_05_Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie-SR_30.09.2021.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_vyhlasenie_PS_o_CHVÚ_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 12 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať