LP/2022/224 Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
6-Analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7-Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8-Analýza-vplyvov-na-manželstvo,-rodičovstvo-a-rodinu.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4-Vlastný-materiál.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1-Návrh-uznesenia.docx 26 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať