LP/2021/765 Návrh Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
03_vlastny_material.docx 84 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
00_obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_navrh_uznesenia_vlady.docx 30 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_predkladacia_sprava.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_dolozka_vybranych_vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať