LP/2021/750 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 111 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 180 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tab_zhody.docx 197 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
sprava_verejnost.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
konsolidovane_309_2009.docx 142 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_657_2004.docx 79 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tab_zhody_2018_2002.docx 17 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať