LP/2021/716 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2021

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
prilohač.1_3.q.2021.pdf 526 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.2-3.q.2021.pdf 431 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.3--3q.2021.pdf 378 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.pdf 280 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať