LP/2021/692 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
3_vlastný_materiál.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.DOCX 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_doložka_vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_uznesenie_vlády.rtf 255 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
0_obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať