LP/2021/66 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
tlac_0396-paragrafove_znenie.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0396-obal.pdf 41 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tlac_0396-dovodova.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
doložka_vplyvy.docx 14 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka_zluc.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať