LP/2021/61 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
prilohač.1_4.q.2020.pdf 525 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.2-4.q.2020.pdf 522 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.3--4.q.2020.pdf 377 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.pdf 273 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať