LP/2021/572 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z ... 2021 č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-PP.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.DOCX 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná.rtf 58 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---osobitná.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať