LP/2021/57 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
5_dôvodová_správa_vš.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_dôvodová_správa_os.docx 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
8_analýza_vplyvov-rozpočet.docx 86 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_analýza_vplyvov-podnik_prostredie.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
opatrenie_konsolidovane_znenie_3_2_21.docx 387 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4_vlastný_materiál.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať