LP/2021/539 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_Sprava-o-ucasti-verejnosti_priloha_II_smernice.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4_Navrh_nariadenia_vlady_priloha_II_smernice.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5_Dovodova_sprava_vseobecna_cast_príloha_II_smernice.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_Dovodova_sprava_osobitna_cast_príloha_II_smernice.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
10_Tabulka_zhody_príloha_II_smernice.docx 28 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
7_doložka-vplyvov_priloha_II_smernice.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať