LP/2021/497 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_všeobecná.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitná.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza_vplyvov_na_služby_verejnej_správy_pre_občana.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_socialnych_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Tab_zhody.docx 25 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
160-Stanovisko_PPK_MZ_SR_Návrh_zákona_o_poskytovateľoch_zdravotnej_starostlivosti.docx 25 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vyhláška_MZ_SR_1_-_overovanie_ovládania_štátneho_jazyka.docx 30 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
výhláška_MZ_SR_2_-_vzory_diplomov.doc 100 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
konsol_znenie_252-2021.doc 486 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsol_znenie_578-2004.doc 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať