LP/2021/463 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
uznesenie-vlády-SR.docx 26 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
uznesenie-BR-SR.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať