LP/2021/451 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-všeobecná.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Dôvodová-správa-osobitná.docx 110 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3_Vlastný-materiál.docx 182 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7_Analýza-vplyvov-na-rozpočet_po-PPK.docx 71 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať