LP/2021/366 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 56 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať