LP/2021/36 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Informatívne_konsolidované_znenie.docx 109 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať