LP/2021/326 Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, verzia 6.0

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Zmena-OP-RH,-verzia-6.0.zip 298 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Zmena-OP-RH,-verzia6.0.doc 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať