LP/2021/240 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
1-návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2-Predkladacia-sprava.docx 27 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3-vlastný-materiál.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4-dôvodova-všeob.doc 54 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-dôvodova-osob.doc 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6-dolozka-zlucitelnosti.docx 31 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7-Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8-sprava-o-ucasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.rtf 104 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9-vyhlásenie-predkladateľa.docx 13 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet--2022.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.rtf 200 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Oznam-o-začatí-MPK.pdf 175 kB Stanovisko Prevziať Prevziať