LP/2021/219 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodovka-osobitna.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
informartívne-konsolidované-znenie_135_1961.docx 93 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-_50_1976.docx 188 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-143z1998.docx 122 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.-znenie_608_2003-k-1.-decembru-2021.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.-znenie_608_2003-k-1.-januáru-2023.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.znenie_364_2004.docx 233 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.znenie-_513_2009.docx 290 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informat.konsolid.znenie_226_2011.docx 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-_575_2001.docx 81 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-mpk.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodovka-všeobecná.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analyza-na-rozpočet-verejnej-správy_MPK.docx 331 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza-socialnych-vplyvov_MPK.docx 54 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať