LP/2021/14 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 60 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
03_vlastny-material.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_Analyza-vplyvov-na-ZP.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_Analyza_vplyvy_na_rozpocet.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_Informativne-konsolidovane-znenie.rtf 411 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať