LP/2021/128 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02_Vlastný-materiál.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_Dovodova-sprava_vseobecna-cast.doc 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Dolozka_vplyvy-na-ŽP.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_informatívne-konsolidované-znenie.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať