LP/2021/112 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_Kapitola_1_Všeobecné-ciele-a-súdržnosť-plánu.docx 223 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_Kapitola_3_Doplnkovosť-a-implementácia-plánu.docx 578 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_01_OZE.docx 85 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_01_OZE.xlsx 213 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_02_Obnova_budov.docx 134 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_02_Obnova_budov.xlsx 210 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_02_Obnova_budov_costing_MPK.xlsx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_03_Udržateľná_doprava.docx 456 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_03_Udržateľná_doprava.xlsx 223 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_04_Dekarbonizácia_priemyslu.doc 283 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_04_Dekarbonizácia_priemyslu.xlsx 209 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_05_Adaptácia_na_zmenu_klímy.docx 98 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_05_Adaptácia_na_zmenu_klímy.xlsx 210 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_06_Inkluzívne_vzdelávanie.docx 87 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_06_Inkluzívne_vzdelávanie_MPK.xlsx 221 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_07_Vzdelávanie-pre-21.-storočie.docx 80 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_07_Vzdelávanie-pre-21.-storočie.xlsx 638 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_08_Zvýšenie_výkonnosti_slovenských_vysokých_škôl.docx 76 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_08_Zvýšenie_výkonnosti_slovenských_vysokých_škôl_MPK.xlsx 213 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_09_Veda_výskum_inovácie.docx 285 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_09_Veda_výskum_inovácie_MPK.xlsx 212 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_10_Lákanie_a_udržanie_talentov.docx 109 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_10_Lákanie_a_udržanie_talentov.xlsx 251 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_11_Moderná-a-dostupná_zdravotná_starostlivosť.docx 325 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_11_Moderná-a-dostupná_zdravotná_starostlivosť_MPK.xlsx 218 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_12_Moderná_a_dostupná_starostlivosť-o-duševné-zdravie.docx 155 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_12_Moderná_a_dostupná_starostlivosť-o-duševné-zdravie_MPK.xlsx 216 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_13_Dlhodobá_sociálno-zdravotná_starostlivosť.docx 100 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_13_Dlhodobá_sociálno-zdravotná_starostlivosť_MPK.xlsx 119 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_14_Zlepšenie_podnikateľského_prostredia.docx 88 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_14_Zlepšenie_podnikateľského_prostredia.xlsx 211 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_15_Reforma_justície.docx 101 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_15_Reforma_justície.xlsx 210 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_16_Boj-proti-korupcii.docx 104 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_16_Boj-proti-korupcii_MPK.xlsx 216 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_17_Digitálne-Slovensko.docx 254 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_17_Digitálne-Slovensko_MPK.xlsx 229 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Kapitola_4_Celkový_vplyv.docx 130 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Kapitola_4_Celkový_vplyv.xlsx 235 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal_materialu.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Komponent_18_Zdrave_verejne_financie.docx 58 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Komponent_18_Zdrave_verejne_financie.xlsx 209 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia_správa.docx 29 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh_uznesenia.docx 30 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať