LP/2020/620 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_podnikateľské-prostredie.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_životné-prostredie.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_sociálne-vplyvy.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
11_tabulka-zhody_smernica-1999_31.rtf 197 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_tabulka-zhody_smernica-2018_851.rtf 200 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_tabulka-zhody-smernica-2008_98.rtf 403 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_tabulka-zhody-smernica-2019_904.docx 64 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
12_návrh-vyhlášky-371_2015.doc 65 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
12_Tezy_vyhlaska_366_2015.docx 13 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
12_Tezy_vyhlaska_373_2015.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
07_dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 95 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_vlastný-materiál_MPK.docx 71 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
07_dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať