LP/2020/574 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ...... 2020 č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 12 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 12 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-výnosu.doc 81 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 12 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať