LP/2020/573 Návrh na uzavretie Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
4_vlastny-material_SK_EN.docx 390 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
0_Obal-materialu-do-MPK.docx 26 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_Navrh-uznesenia-vlady.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_Navrh-uznesenia-NR-SR.docx 20 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
3_Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
5_Dolozka-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_Dolozka-prednosti.docx 20 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
7_Vyhlasenie-predkladatela.docx 17 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať