LP/2020/562 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
11tabulka33.docx 42 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka93.docx 39 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka95.docx 39 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka98.docx 39 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka801.docx 42 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
06osobitna.docx 73 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2-Vyhlaska-stipendium.docx 40 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
3-Vyhlaska-komisie.docx 29 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
4-Vyhlaska_o_ukoncovani_studia_na_zakladnych_skolach.docx 27 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
5-Novela-Vyhlaska_o_ukoncovani_studia_na_strednych_skolach.docx 32 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
kons_596.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kons_245.docx 336 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kons_597.rtf 940 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04vlastnymat.docx 135 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1-Vyhlaska-dokumentacia.docx 28 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
6-Novela-Nariadenie_630-2008.docx 24 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05vseobecna.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať